OKAZJA - Porusz Umysł PLUS (PC) Avalon, 67688203415CD (1851505)

Chwilowy brak produktu
Edycja PLUS została wzbogacona o 20 zeszytów ćwiczeń opracowanych poprzez
Mgr Dorotę Rudzińską-Friedel
pedagoga i terapeutę, autorkę merytoryczną edukacyjnych programów komputerowych Porusz Umysł oraz Progres. Ćwiczenia stanowią doskonałe rozwinięcie i uzupełnienie zadań zawartych w tych programach.

Przeznaczenie
Program komputerowy PORUSZ UMYSŁ narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy
i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, uniemożliwiania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu który wyciąga potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

zastosowanie
Program powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Jest w szczególności przydatny w przypadkach:
-dzieci z dezintegracją sensoryczną - brak współdziałania wszelkich systemów
seksownych, wywołujący trudności szkolne deficyty, frustracje, brak równowagi
emocjonalnej, brak motywacji do nauki
-dzieci z dysleksją
-dzieci nadpobudliwie psychoruchowo
-dzieci z problemami ruchowymi, a także koordynacja wzrokowo-ruchową
-dzieci zdolne mogą dzięki programowi PORUSZ UMYSŁ przyspieszyć tempo nauki
-dorośli uczący się również rozwijają dzięki programowi swoje umiejętności w zakresie szybszego uczenia się, logicznego myślenia, trwałych procesów pamięci.

Deficyty występujące zwykle u dzieci:
-brak koncentracji uwagi
-brak koordynacji wizualnie-ruchowo-słuchowej
-słabe procesy pamięci
-powolny cykl przetwarzania informacji
-zaburzona analiza i synteza wzrokowa i słuchowa
-nadpobudliwość psychoruchowa
-brak równowagi emocjonalnej
-brak sukcesów szkolnych – frustracje, brak motywacji do nauki

Powstaje pytanie Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces? - Odpowiedzią jest
program - Porusz Umysł!

Do domu i szkoły
Sposób konstrukcji programu zagwarantuje znaczny stopień uniwersalności wykorzystania.
dzięki czemu programu można używać zarówno w domu jak i w placówkach pedagogicznych. W domu dziecko bez trudu poradzi sobie z obsługą programu, a współpraca rodzica, czy opiekuna sprowadzi się do pomocy w trudniejszych ćwiczeniach. W szkołach zaś, rolę opiekuna przejmuje nauczyciel, mogący równocześnie pracować z całą grupą uczniów.

Budowa programu
Pełna wersja programu komputerowego PORUSZ UMYSŁ jest podzielona na dwie znaczące sekcje: NAUKĘ i ZABAWĘ.
Wszystkie ćwiczenia realizowane są na trzech albo czterech poziomach zgodnie z zasadą stopniowania trudności (do wyboru 3 stopnie trudności każdego zadania).

W części ZABAWA znajdują się następujące kategorie ćwiczeń:

wzrokowo-ruchowe – 14 rodzajów ćwiczeń
Pamięciowo-logiczne – 11 rodzajów ćwiczeń
Językowe – 9 rodzajów ćwiczeń
Ruchowe – 9 typów ćwiczeń

Jak widać w całym programie jest aż 43 typy ćwiczeń różnorodnego typu, których trudność jest stopniowana przez użytkownika. Każde ćwiczenie składa się z kilku zadań podzielonych na 3 stopnie trudności.

W sekcji NAUKA mamy do wyboru trzy grupy innowacyjnia, a w każdej z nich szereg zadań i ćwiczeń ułożonych w przemyślanej kolejności, stymulującej i rozwijającej poszczególne zdolności i umiejętności.

Budowa programu pozwala dziecku spokojnie, bez niepotrzebnego napięcia i stresu rozwiązywać zadania w swoim tempie.


kryteria sprzętowe
Niskie i uniwersalne kryteria sprzętowe pozwalają korzystać z programu na praktycznie każdym komputerze rodzaju PC.
Szczegółowe wymogi są następujące: komputer rodzaju PC z procesorem Pentium 200 MHz, system Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8.

Podtytuł: Program ogólnorozwojowy dla dzieci
Kod paskowy: 5907595771160
Rok wydania: 2017
Kod wydawcy: 33163
Oprawa: Kartonowa
Format: 14.0x19.0cm
Głębokość (mm): 30
Waga: 0.108
Dział/Kategorie: Multimedia / edukacja
Nośnik/Format: CD-ROM
ilość nośników: 1
Języki: polski
Grupa towarowa: CD ROM

Najpopularniejsze produkty